Poznaj nasze zasady

Polityka prywatności | Regulamin | Reklamacje itp. dla www.wschodnismak.pl

Skoro tu jesteś, to z pewnością z uwagi na to, że zależy Ci by realizować swoje zamówienia w sposób bezpieczny i świadomy. W tym celu zapoznaj się z informacjami poniżej.

Przejdź do informacji (rozwiń):

Polityka prywatności

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników zamawiających produkty, wyroby itp., realizowanych przez firmę GNIECKI s. c. oraz sposób ich przetwarzania.

 

1. Postanowienia Ogólne

 1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników zamawiających produkty, wyroby itp, przez firmę GNIECKI s. c. oraz sposób ich przetwarzania.

 2. Administratorem danych jest GNIECKI s. c. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu (1 Postanowienia wstępne).

 4. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Serwis szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych.

 6. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularzy znajdujących się na stronach internetowych www.wschodnismak.pl

 7. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika

 8. Dane osobowe podawane w formularzach w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 9. Zawartość strony internetowej www.wschodnismak.pl można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

2. Administrator Danych

 1. Serwis jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, iż Serwis przetwarza dane Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko, adres klienta, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, nr NIP a w przypadku szczególnych zamówień, mogą być także: datę urodzenia lub wiek.

 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 3. Serwis zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 4. Serwis ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Serwis nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 7. W celu zminimalizowania zagrożenia ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych, wdrożona została przez Serwis szyfrowanie danych oraz wprowadzona została kontrola dostępu.

 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy (tzw. procesorzy danych) .

3. Pliki cookies

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy GNIECKI s. c. w celu optymalizacji działań.

 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „tymczasowe” jeśli użytkownik odwiedzi stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy przeglądarka użytkownika akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy użytkownik zamknie swoją przeglądarkę.

  b) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  d) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  f) „komentarzowe” pliki cookies. Jeśli użytkownik pozostawia swój komentarz na naszej stronie internetowej , będzie mógł wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione.

 4. Wygasanie plików cookies:
  a) ze zgodą 1 miesiąc
  b) z odmową do godziny
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie i narzędzia ułatwiające optymalizację stron i wspierające administratora serwisu oraz webmasterów w ich pozycjonowaniu.

 1. Google Search Console to narzędzie analityczne dostarczające informacji o stanie witryny, dane dotyczące ilości wejść na stronę uzyskanych ze znalezienia strony w wynikach wyszukiwarki,  jej widoczności w indeksie Google oraz problemach dotykających analizowaną stronę. (szczegóły: Google Search Console)

5. Technologie śledzące

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:
  • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, w trybie pomiar zawansowany (wyświetlenie strony, przewinięcia, kliknięcia wychodzące, wyszukiwanie w witrynie, interakcje z filmem, pobrania pliku), szczegóły Google Analytics Solutions | Analytics
  • jetpack (wtyczka integracyjna do stron WordPress) która zbiera, ukazuje i przetwarza statystykę serwisu 
  • kod konwersji Google AdWords – w celu zarządzania reklamami w sieci AdWords, AdSense i prowadzenia działań remarektingowych.
 2. Serwis oprócz standardowego pomiaru wyświetleń strony automatycznie mierz interakcje i treści w swoich witrynach.

 3. Serwis w celu analizy statystyk strony dokonuje pomiarów zdarzeń związanych z oglądaniem produktów, dodaniem ich do koszyka, usunięcie ich z koszyka itp.

6. Notyfikacje i Niezapowiedziane Wiadomości

 1. Notyfikacje to powiadomienia wysyłane E-mailem do Użytkownika na temat sposobu korzystania przez niego z Serwisu.

 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityka Prywatności. Pod pojęciem Niezapowiedzianych Wiadomości, Serwis rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu i jego usług (np. zmiany wprowadzone przez Serwis) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia).

7. Uprawnienia Użytkowników w zakresie danych osobowych

 1. Serwis zapewnia Użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Serwisu jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wschodnismak@gniecki.com.

 3. Zgodnie z RODO, w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

8. Zmiana Polityki Prywatności

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 2. Każdego Użytkownika Serwisu, obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Serwis będzie informować na stronie Serwisu.

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy  pod nazwą „Wschodni smak”, dostępny pod adresem internetowym www.wschodnismak.pl, prowadzony jest przezGNIECKI s. c. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą przez GNIECKI s. c., ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9190002000, REGON: 950428768
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GNIECKI s. c., ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9190002000, REGON: 950428768
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wschodnismak.pl i nosi nazwę „Wschodni smak”
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Produkt oznaczony jest jako dostępny na zamówienie – to produkt ogólnie niedostępny  w sprzedaży, ale z możliwością przygotowania go na zasadzie indywidualnego zamówienia
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: GNIECKI s. c., ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: wschodnismak@gniecki.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 503 155 155
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 83 1090 2590 0000 0001 4467 5943
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 18:00.

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox itp.
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie lub pocztowe itp.), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§7 Zasady składania Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  b) Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj Do Koszyka” (lub równoznaczny),
  c) Kliknąć przycisk „Zobacz koszyk” (lub równoznaczny). Po tym kliknięciu jest cały podgląd koszyka z zawartością wybranych produktów i informacjami o ich cenie, ilości, pełnej kwocie zapłaty za utworzone zamówienie. Ponadto przy opcji podsumowanie koszyka można wybrać metodę wysyłki.
  d) Kliknąć przycisk “Przejdź do kasy” (lub równoznaczny) , jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji uzupełnić formularz „Dane Płatności” poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać czy chce się przy okazji realizacji zamówienia stworzyć swoje konto klienta poprzez zaznaczenie okienka, wpisać uwagi do zamówienia, jeśli są one istotne dla klienta,
  e) Kliknąć „Dalej” Po tym kliknięciu jest cały podgląd koszyka z zawartością wybranych produktów i informacjami o ich cenie, ilości, pełnej kwocie zapłaty za utworzone zamówienie. Ponadto przy opcji podsumowanie koszyka należy ostatecznie  wybrać metodę wysyłki.
  f) Kliknąć „Dalej” wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. Ponadto należy zaznaczyć (kliknąć) na oświadczenie, że klient zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz zaznaczyć (kliknąć) że korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie wypisanych danych przez niniejszą witrynę (sklep internetowy)
  g) Kliknąć „Kupuję i Płacę” realizuje się całkowicie całe zamówienie
  h) Istnieje możliwość wykonania zamówienia telefonicznie poprzez skontaktowanie się z Sprzedawcą na podany numer telefonu podany w niniejszym regulaminie.

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Gniecki Hotel Restauracja ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów, pobranie (płatne przy odbiorze)
  c) Dowóz miasto Hrubieszów, pobranie (płatne przy odbiorze)
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatność przy odbiorze
  b) Płatność za pobraniem
  c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  d) Płatności elektroniczne
  e) Płatność kartą płatniczą
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b) płatności za pobraniem: : klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze zamówienia gotówką lub kartą,
  c) płatności gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym zamówienia, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze zamówienia.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta zależy od formy płatności i liczy się w następujący sposób:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu pobranie, gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 9. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.

§10 Produkt oznaczony jako dostępny na zamówienie 

 1. Jeżeli produkt oznaczony jest jako dostępny na zamówienie – to produkt ogólnie nie jest dostępny w sprzedaży, ale może zostać przygotowany na zasadzie indywidualnego zamówienia. Rozróżnia się następujące produkty dostępne na zamówienie w kategorii:
  a) Na słodko (tj. wszystkie) w których czas oczekiwania na zamówienie indywidualne wynosi:
  – ciasta i tort bezowy realizacja zamówienia 48 godzin (nie dostarczamy tego samego dnia) licząc od momentu zgłoszenia zamówienia przez kupującego i bez znaczenia na wybraną metodę płatności za zamówienie ( w opisie produktu jest taka informacja)
  – tort malinowy realizacja zamówienia 72 godzin (nie dostarczamy tego samego dnia) licząc od momentu zgłoszenia zamówienia przez kupującego i bez znaczenia na wybraną metodę płatności za zamówienie ( w opisie produktu jest taka informacja)
  b) Mięsa pieczone i wędzone (tj. wszystkie) w których czas oczekiwania na zamówienie indywidualne wynosi:
  – dla produktów wędzonych 7 dni roboczych, licząc od momentu wpłynięcia należności za produkty przy wybranej metodzie płatności od razu przy zamówieniu
  – dla produktów wędzonych 7 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia przy wybranej każdej innej metodzie płatności
  – dla wszystkich pozostałych realizacja zamówienia 48 godzin (nie dostarczamy tego samego dnia) licząc od momentu zgłoszenia zamówienia przez kupującego i bez znaczenia na wybraną metodę płatności za zamówienie
 2. Nie ma możliwości zwrotu produktów, które zostały zamówione metodą „produkt na zamówienie” czyli zostały specjalnie przygotowane dla zamawiającego.
 3. Wysyłka lub dostawa (dowóz miasto Hrubieszów i okolice +/- 50km) produktu zamawianego indywidualne i możliwość odbioru produktu zamawianego indywidualne na miejscu będzie możliwa dopiero gdy produkt zostanie przygotowany ale nie później niż na następny dzień roboczy.

§11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik 1  (pobierz druk Zał.1 odstąpienie od umowy, zwrot towaru ) do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w przesłanej korespondencji e – mail do klienta.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

§12 Reklamacja produktów

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty: wyroby własne i nowe. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu, zaleca się dołączenie do odesłanego towaru uzupełnionego Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu (pobierz druk Zał.1 odstąpienie od umowy, zwrot towaru), oraz na przesyłce dopisać Reklamacja/Zwrot Wschodni smak.

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Szczegóły określające gromadzenie i zbieranie danych osobowych zostały opublikowane przez Sprzedawcę na stronie „poznaj nasze zasady” – ” pod nazwą polityka prywatności.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

  Załączniki: pobierz druk Zał.1 odstąpienie od umowy, zwrot towaru

Reklamacje - zgłoś przez formularz.

Dla twojej wygody udostępniamy prosty formularz reklamacyjny. Zachęcamy do korzystania z niego, ponieważ właściwie uzupełniony wspomoże realizację reklamacji i kontakt z Tobą.

Formularz reklamacji klienta (#6)

Zgłaszający reklamację


Informacje o reklamacji


Szczegóły realizacji zamówień i dostawy.

Szczegóły dotyczące czasu realizacji zamówienia:

 • zamówienia realizujemy w czasie co najmniej 48 godzin
 • propozycje z grupy “na słodko” wyłączone z możliwość zamówień z wysyłką
 • uwaga: ciasta i tort bezowy realizacja zamówienia 48 godzin (nie dostarczamy tego samego dnia), jest to produkt dostępny na zamówienie
 • uwaga: tort malinowy realizacja zamówienia 72 godzin (nie dostarczamy tego samego dnia), jest to produkt dostępny na zamówienie
 • uwaga: dla produktów grupy mięsa i wędliny wędzone przyjęta jest zasada produkcji jeden raz w tygodniu tj. w środę z wysyłką w następne dni. Przyjmuje się, że czas oczekiwania na zamówienie indywidualne wynosi 7 ÷ 10 dni roboczych. Jest to produkt dostępny na zamówienie
 • uwaga: po skompletowaniu całego zamówienia masz 24 godziny na odebranie go z siedziby marki Wschodni Smak z objętą gwarancją świeżości

Szczegóły dostawy i jej koszt:

 • bezpłatny odbiór osobisty z siedziby marki Wschodni Smak tj. Gniecki Hotel Restauracja ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów
 • dowóz na terenie miasta Hrubieszów bezpłatnie
 • dowóz poza miastem Hrubieszów wyłącznie w promieniu +/- 50 km od siedziby firmy za dodatkową opłatą 1,20 zł za km w obie strony
 • przesyłka kurierska za opłatą 16,50 zł
 • przesyłka kurierska z płatnością pobranie za dodatkową opłatą 3,50 zł (doliczana do stawki podstawowej przesyłki kurierskiej)

Proces dostawy i realizacji zamówień kurierskich:

 • produkty dostarczane metodą przesyłki kurierskiej są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex
 • po skompletowaniu zamówienia, jego wysyłka trwa 24 godziny, na przykład zamówienie złożone w wtorek będzie nadane w środę itd.
 • tylko cztery dni robocze – zamówienia są wysyłane od poniedziałku do czwartku, by uniknąć przeleżenia produktów przez cały weekend w magazynie firmy kurierskiej. Tu najważniejsze jest dla nas abyś otrzymał produkty świeże.

Proces dostawy i realizacji zamówień dla dowozu na miasto Hrubieszów:

 • produkty dostarczane metodą na dowóz w mieście Hrubieszów realizujemy osobiście
 • po skompletowaniu zamówienia, dowozimy je w 24 godziny, na przykład zamówienie złożone w poniedziałek będzie nadane w wtorek itd.
 • proces dostawy to siedem dni w tygodniu (za wyjątkiem świąt) w godzinach 11:00 ÷ 20:00
 • produkty nieodebrane przy tej metodzie będą możliwe do odbioru z siedziby marki Wschodni Smak tj. Gniecki Hotel Restauracja ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów z terminem czasowym do 24 godzin. Tu najważniejsze jest dla nas dopilnowanie abyś otrzymał produkty świeże, czyli objęte gwarancją świeżości

Proces dostawy i realizacji zamówień dla dowozu o promieniu +/- 50 km od siedziby marki Wschodni smak:

 • produkty dostarczane metodą na dowóz w mieście w promieniu +/- 50 km od siedziby firmy realizujemy osobiście (alternatywnie wysyłka kurierska Fedex)
 • po skompletowaniu zamówienia, dowozimy je w 24 godziny, na przykład zamówienie złożone w poniedziałek będzie nadane w wtorek itd.
 • proces dostawy to pięć dni w tygodniu (za wyjątkiem soboty, niedzieli i świąt) w godzinach 11:00 ÷ 20:00
 • produkty nieodebrane przy tej metodzie będą możliwe do odbioru z siedziby marki Wschodni Smak tj. Gniecki Hotel Restauracja ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów z terminem czasowym do 24 godzin. Tu najważniejsze jest dla nas dopilnowanie abyś otrzymał produkty świeże, czyli objęte gwarancją świeżości 
UWAGA! Gdy otrzymasz swoje zamówienie z przesyłki kurierskiej lub przy okazji dowozu:

Prosimy, sprawdź jej zawartość pod kontem czy zakupione produkty dotarły do Ciebie kompletne i bez uszkodzeń!

Proces odbioru zamówień osobistych z siedziby marki Wschodni Smak tj. Gniecki Hotel Restauracja ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów:

 • po skompletowaniu zamówienia produkty można odebrać osobiście w siedzibie marki Wschodni Smak tj. Gniecki Hotel Restauracja ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów
 • po skompletowaniu zamówienia odbiór własny z terminem czasowym do 24 godzin. Tu najważniejsze jest dla nas dopilnowanie abyś otrzymał produkty świeże, czyli objęte gwarancją świeżości
 • proces osobistego odbioru zamówienia to siedem dni w tygodniu (za wyjątkiem świąt) w godzinach 11:00 ÷ 20:00

Karta podarunkowa

Zasady korzystania z Karty podarunkowej

 1. Zakupywana przez Ciebie karta podarunkowa jest z ważnością do momentu całkowitego wykorzystania środków, ponadto z czasem na wykorzystanie kuponu 12 miesięcy od daty zakupu.
 2. Kartę podarunkową możesz zrealizować wyłącznie w ramach zamówienia produktów ze strony wschodnismak.pl
 3. Otrzymany kod karty podarunkowej należy wprowadzić w koszyku, a jego wartość zostaje odjęta od wartości całego zamówienia. Wyjątkiem jest gdy wartość karty podarunkowej przewyższa wartość całego zamówienia, wówczas od wartości karty podarunkowej zostaje odjęta wartość całego zamówienia. Z takiego rozliczenia pozostałe środki na karcie podarunkowej pozwalają na dokonanie kolejnych zakupów na naszej stronie, aż do momentu całkowitego wyzerowania salda karty podarunkowej lub do czasu 12 miesięcy od daty zakupu.
 4. Karta podarunkowa nie podlegaj zwrotowi środków pieniężnych, ani wymianie. Zwrot środków w przypadku płacenia kartą podarunkową, następuje w formie karty podarunkowej.
 5. Istnieje możliwość sprawdzenia salda karty podarunkowej, poprzez skierowania zapytania do działu obsługi zamówień na skrzynkę e-mail: wschodnismak@gniecki.com. Informacji ta udzielana jest wyłącznie dla nabywcy kart podarunkowych i przy udzieleniu informacji dotyczącego numeru zakupionej karty podarunkowej.

Voucher / kupon zakupowy

Zasady korzystania z Vouchera / kupon zakupowy

 1. Kupon zakupowy jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego wystawienia.
 2. Kupon zakupowy możesz zrealizować wyłącznie w ramach jednego zamówienia. Nie można podzielić jego wartości na kilka zamówień.
 3. Kupon zakupowy nie podlegaj zwrotowi środków pieniężnych, ani wymianie. Zwrot środków w przypadku płacenia kartą podarunkową, następuje w formie karty podarunkowej.
 4. Odbiorca wprowadza kod kuponu zakupowego w koszyku, a jego wartość zostaje odjęta od wartości całego zamówienia.

Legenda ikon użytych na stronie sklepu wschodnismak.pl

Dla twojej wygody na stronach z produktami zmieściliśmy istotne informacje o nich za pomocą ikon obrazkowych. Jeśli masz wątpliwości czego dotyczą, tak tutaj szybko dowiesz się, że kupujesz produkt:

Przybliżony czas przygotowania dania to: np.15 minut

Przygotuj danie piecząc je w piekarniku w czasie np. 12 minut i przy 140°C

Przygotuj danie podgrzewając je w garnku na tradycyjnej kuchence z palnikiem

Przygotuj danie podgrzewając je w patelni na tradycyjnej kuchence z palnikiem

Danie lub produkt przygotowane z naturalnych składników

Danie lub produkt bez zawartości konserwantów lub polepszaczy

Wyjątkowa propozycja

Wyroby typu pieczywo wyprodukowano w oparciu o własny przepis i recepturę.

Wyroby mięsne i wędliny wyprodukowano w oparciu o własny przepis i recepturę

Wyroby cukiernicze wyprodukowano w oparciu o własny przepis i recepturę

Danie lub produkt wyprodukowano ze składników regionalnych i polskich

Miód pszczeli z regionalnych pół i lasów

Danie lub produkt do nabycia w słoiku o określonej pojemności i wadze

Produkt do nabycia zważony i o określonej gramaturze

Produkt polecany przy diecie wegetariańskiej

Propozycja w sam raz na przyjęcie lub imprezę

Propozycja w sam raz do śniadania

Propozycja w sam raz na piknik lub biwak

Wino białe, butelkowane

Wino czerwone, butelkowane

Propozycja na co dzień i przy szczególnych okazjach

Odbierz swoje zamówienie:

Odbiór własny z siedziby marki wschodni smak tj. Gniecki Hotel Restauracja ul. Kolejowa 29, 22-500 Hrubieszów

Bezpłatny dowóz Twojego zamówienia na terenie miasta Hrubieszów

Dowóz poza miastem Hrubieszów wyłącznie w promieniu +/- 50 km od siedziby firmy za dodatkową opłatą 1,20 zł za km w obie strony

Zamówienie z nadaniem przesyłki kurierskiej (wyłącznie na terenie kraju) za dodatkową opłatą

Brak możliwości zamówienia z nadaniem przesyłki kurierskiej

Zamawiany produkt otrzymasz na podany adres e-mail