Polityka prywatności

Wschodnismak.pl | Korzystaj świadomie

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników zamawiających produkty, wyroby itp., realizowanych przez firmę Bar Restauracja “U Chłopa” Lucyna Gniecka, Przemysław Gniecki s.c. oraz sposób ich przetwarzania.

 

1. Postanowienia Ogólne

 1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników zamawiających produkty, wyroby itp, przez firmę Bar Restauracja “U Chłopa” Lucyna Gniecka, Przemysław Gniecki s.c. oraz sposób ich przetwarzania.

 2. Administratorem danych jest Bar Restauracja “U Chłopa” Lucyna Gniecka, Przemysław Gniecki s.c. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu (1 Postanowienia wstępne).

 4. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Serwis szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych.

 6. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularzy znajdujących się na stronach internetowych www.wschodnismak.pl

 7. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika

 8. Dane osobowe podawane w formularzach w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 9. Zawartość strony internetowej www.wschodnismak.pl można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

2. Administrator Danych

 1. Serwis jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, iż Serwis przetwarza dane Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko, adres klienta, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, nr NIP a w przypadku szczególnych zamówień, mogą być także: datę urodzenia lub wiek.

 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 3. Serwis zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 4. Serwis ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Serwis nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 7. W celu zminimalizowania zagrożenia ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych, wdrożona została przez Serwis szyfrowanie danych oraz wprowadzona została kontrola dostępu.

 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy (tzw. procesorzy danych) .

3. Pliki cookies

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Bar Restauracja “U Chłopa” Lucyna Gniecka, Przemysław Gniecki s.c. w celu optymalizacji działań.

 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „tymczasowe” jeśli użytkownik odwiedzi stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy przeglądarka użytkownika akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy użytkownik zamknie swoją przeglądarkę.

  b) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  d) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  f) „komentarzowe” pliki cookies. Jeśli użytkownik pozostawia swój komentarz na naszej stronie internetowej , będzie mógł wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione.

 4. Wygasanie plików cookies:
  a) ze zgodą 1 miesiąc
  b) z odmową do godziny
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie i narzędzia ułatwiające optymalizację stron i wspierające administratora serwisu oraz webmasterów w ich pozycjonowaniu.

 1. Google Search Console to narzędzie analityczne dostarczające informacji o stanie witryny, dane dotyczące ilości wejść na stronę uzyskanych ze znalezienia strony w wynikach wyszukiwarki,  jej widoczności w indeksie Google oraz problemach dotykających analizowaną stronę. (szczegóły: Google Search Console)

5. Technologie śledzące

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:
  • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, w trybie pomiar zawansowany (wyświetlenie strony, przewinięcia, kliknięcia wychodzące, wyszukiwanie w witrynie, interakcje z filmem, pobrania pliku), szczegóły Google Analytics Solutions | Analytics
  • jetpack (wtyczka integracyjna do stron WordPress) która zbiera, ukazuje i przetwarza statystykę serwisu 
  • kod konwersji Google AdWords – w celu zarządzania reklamami w sieci AdWords, AdSense i prowadzenia działań remarektingowych.
 2. Serwis oprócz standardowego pomiaru wyświetleń strony automatycznie mierz interakcje i treści w swoich witrynach.

 3. Serwis w celu analizy statystyk strony dokonuje pomiarów zdarzeń związanych z oglądaniem produktów, dodaniem ich do koszyka, usunięcie ich z koszyka itp.

6. Notyfikacje i Niezapowiedziane Wiadomości

 1. Notyfikacje to powiadomienia wysyłane E-mailem do Użytkownika na temat sposobu korzystania przez niego z Serwisu.

 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityka Prywatności. Pod pojęciem Niezapowiedzianych Wiadomości, Serwis rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu i jego usług (np. zmiany wprowadzone przez Serwis) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia).

7. Uprawnienia Użytkowników w zakresie danych osobowych

 1. Serwis zapewnia Użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Serwisu jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wschodnismak@gniecki.com.

 3. Zgodnie z RODO, w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

8. Zmiana Polityki Prywatności

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 2. Każdego Użytkownika Serwisu, obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Serwis będzie informować na stronie Serwisu.